Privacyverklaring

HareMaristeit.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande privacyverklaring.
Ik vind het belangrijk dat je persoonlijke gegevens zorgvuldig worden verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring lees je daarom welke gegevens worden verzameld, hoe deze worden opgeslagen en met welk doel.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Het wordt aangeraden om deze verklaring goed door te lezen. Indien je niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dien je geen gebruik te maken van deze website.

Persoonsgegevens die HareMaristeit.nl verwerkt

HareMaristeit.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van deze website, mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan HareMaristeit.nl  verstrekt door middel van het achterlaten van een reactie onder een blogpost of het versturen van een e-mail naar mij.
Deze persoonsgegevens zijn: je opgegeven naam, je persoonlijke website, je e-mailadres en je IP-adres.
Deze gegevens worden verzameld zodat je een reactie achter kan laten, contact met mij op kan nemen en/of zodat ik contact met jou op kan nemen.

Wanneer je meedoet aan een winactie en bent geselecteerd als winnaar, vraag ik via e-mail om je adresgegevens zodat de prijs naar je kan worden verstuurd. Wanneer een bedrijf of webshop de prijs verstuurt, geef ik je adresgegevens alleen aan ze door nadat je hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Indien een dienst tegen betaling wordt uitgevoerd, worden er extra gegevens verzameld. Het gaat dan om de volgende gegevens: voor –en achternaam, adres, KvK-nummer, bankrekeningnummer en telefoonnummer. Deze gegevens zijn nodig voor de transactie en voor de belastingaangifte.

HareMaristeit.nl  publiceert geen gegevens zonder dat je hier toestemming voor hebt gegeven. Ook worden je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard.
Reacties onder blogposts met de daarbij ingevulde gegevens blijven bewaard zolang de blogpost online staat. E-mails met privégegevens worden verwijderd wanneer die niet meer nodig zijn (zoals wanneer de prijs van een winactie is verstuurd).
Gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte worden zo lang bewaard als dat wettelijk gezien verplicht is.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

HareMaristeit.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Als je er van overtuigd bent dat HareMaristeit.nl zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, stuur dan een mailtje naar maris@haremaristeit.nl en ik verwijder deze informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

HareMaristeit.nl deelt je gegevens alleen met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die je gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst zodat je gegevens veilig en vertrouwelijk worden verwerkt. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerking. Uitgezonderd van deze beschreven situaties, deel ik je gegevens alleen met derden wanneer jij me daarvoor toestemming hebt gegeven. Tevens verkoopt HareMaristeit.nl jouw gegevens uiteraard niet aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die HareMaristeit.nl gebruikt

HareMaristeit.nl gebruikt functioneleanalytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
HareMaristeit.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.
Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast worden cookies geplaatst die jouw surfgedrag bijhouden zodat op maat gemaakte content en advertenties kunnen worden aangeboden.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn tracking cookies van Google Analytics zodat ik inzicht krijg in de bezoekers van mijn website. Met Google Analytics is een verwerkersovereenkomst afgesloten. Tevens worden er advertenties van derden getoond, deze kunnen ook gegevens van je verzamelen door middel van cookies.
Op mijn website vind je banners van Google; Google plaatst cookies om op basis van jouw surfgedrag een bepaalde advertentie te tonen. Klik hier om het privacybeleid van Google in te zien.

Ook vind je advertenties door middel van affiliatelinks op mijn website: hiervoor woorden cookies gebruikt om een match te maken tussen de transactie bij de adverteerder en deze website. Hierdoor weet de affiliate-website waar ik bij ben aangesloten (Bol.com) dat ik een vergoeding moet ontvangen.
Bij de registratie van deze vergoeding krijgt HareMaristeit.nl toegang tot basale, anonieme transactiedata.
Deze data mag door mij uitsluitend worden opgeslagen en/of bewerkt om de betreffende adverteerder effectiever te promoten of voor het maken van statistische analyses. Meer informatie over affiliatelinks lees je in mijn disclaimer.

Op HareMaristeit.nl is het mogelijk om blogposts te delen op diverse social media kanalen (waaronder Facebook, Twitter en Pinterest) door de hiervoor bestemde buttons te gebruiken die bij elke blogpost worden weergeven.
Voor het functioneren hiervan wordt gebruik gemaakt van cookies zodat de social media website jou herkent als je iets van HareMaristeit.nl wil delen.

Bij jouw eerste bezoek aan mijn website ben je geïnformeerd over deze cookies en is er toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting veiliginternetten.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door HareMaristeit.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar maris@haremaristeit.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

HareMaristeit.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.